Välkommen till J Larsens Entreprenad

• Grävmaskiner
• Lastbilar
• Harpad jord
• Containrar för uthyrning och utställning

Vi utför alla typer av markentreprenader.
Dessutom harpning/siktning av egen jord till konkurrenskraftiga priser.
Vårt arbetsområde är inom Västsverige med Mölndal som utgångspunkt.

Exempel på jobb vi utför:
Schakter för t.ex. Villagrund, VA grävning, Anläggning, Tomtplaneringar, Utfyllnad av tomter, Gräsmattor, Plattläggningar, Dräneringar, Nedgrävning samt installation av reningsverk, Parkeringar, Grusvägar, Dikesrensning, Årensning, Paddockar, Hårdgörning av hästhagar, Utgrävning för pool, Rivningsarbeten och trädgårdsskötsel mm.

Transporter med lastbil av t.ex.: schakt, Jord, Grus, Makadam, Sand, Utsättning av lösflak mm.

Vi tittar på alla jobb och kan lämna kostnadsfri offert på ert uppdrag.

Företaget innehar F-skattsedel.

Tel. Mikael: 0702-85 27 01   |   Tel. Christian: 0737-16 17 16   |   E-post: Larsson.c@hotmail.com